GGZ-partijen beschrijven wat goede zorg is

De afgelopen jaren hebben partijen in de GGZ intensief gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) biedt nu 35 kwaliteitsstandaarden aan bij Zorginstituut Nederland. Als ze voldoen aan de criteria van het Toetsingskader, neemt het Zorginstituut ze op in het Register als gezamenlijke norm voor goede zorg.

De foto toont twee tienermeisjes met arm om elkaar heen in het bos. We zien de ruggen en de lange haren van de meisjes, de bomen zijn vaag op de achtergrond.

Verscherpte toetsing

Het Zorginstituut verscherpt de toetsing door partijen te vragen om de doelmatigheid en handhaafbaarheid van de kwaliteitsstandaarden te onderbouwen. Daarnaast gaat het Zorginstituut risicogericht toetsen of invoering van een kwaliteitsstandaard tot substantiƫle meerkosten leidt. Zo nodig vraagt het Zorginstituut de NZa om advies over de eventuele budgetimpact en de IGJ over de handhaafbaarheid van de kwaliteitsstandaarden.

Bij de toetsing zal het Zorginstituut ook meenemen dat de partijen voldoende ruimte en tijd krijgen voor het toepassen van de nieuwe kwaliteitsstandaarden.

Verdere planning

Voor de toetsing heeft het Zorginstituut maximaal 3 maanden nodig. Naast de 35 kwaliteitsstandaarden die nu aangeboden zijn, staan er nog 8 op de planning van de Meerjarenagenda. De 43 kwaliteitsstandaarden samen dekken minstens 80% van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op website GGZ Standaarden.