Bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp verlaat het Zorginstituut

Per 1 november 2018 vertrekt drs. ing. A.H.J. Moerkamp als voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland. “Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is het na 2 termijnen tijd voor andere keuzes”, aldus Arnold Moerkamp. Hij was sinds 1 november 2011 bestuursvoorzitter van het Zorginstituut. Deze week start ook de werving van een nieuwe voorzitter.

De foto toont Arnold Moerkamp. Hij zit in een grijze stoel, aan beide kanten naast hem staan blauwe stoelen. Moerkamp draagt een zwart pak en een lichtblauw overhemd, donkerbruine schoenen en een paarse das. Hij steunt met zijn ellebogen op zijn bovenbenen en houdt met zijn linkerhand zijn rechterpols vast.

Nieuwe wettelijke taken

Onder leiding van Moerkamp werden nieuwe wettelijke taken aan de organisatie toegevoegd, onder andere op het gebied van kwaliteit in de zorg. Met die taakverbreding zette per 1 april 2014 het toenmalige College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn werkzaamheden voort onder een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. En de overdracht in 2016 van de burgerregelingen naar het CAK en de bijbehorende verhuizing van 300 medewerkers naar Den Haag was een andere grote stap in de ontwikkeling naar het  huidige Zorginstituut. In deze periode profileerde het Zorginstituut zich steeds meer als invloedrijke actor op verschillende terreinen in de gezondheidszorg.

Werving nieuwe voorzitter

De werving van een nieuwe bestuursvoorzitter is in handen van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit onderdeel van Binnenlandse Zaken regelt onder andere de werving en selectie van de hogere managementfuncties binnen de hele rijksoverheid.