Stand van zaken Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) heeft maandag 22 januari positief geadviseerd over vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM) voor diabetespatiënten die in aanmerking komen voor real time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Zorginstituut Nederland biedt nu als eerstvolgende stap het conceptstandpunt ter consultatie aan veldpartijen in de diabeteszorg. Wanneer daarna de Raad van Bestuur van het Zorginstituut formeel met het standpunt instemt, wordt deze officieel van kracht.

De foto toont een diabetespatiënt die gebruikmaakt van een Flash Glucose Meter. Hij scant het witte apparaatje op zijn bovenarm met zijn smartphone.
Beeld: ©Hollandse Hoogte

5 indicatiegroepen

RTCGM is verzekerde zorg voor 5 specifieke indicatiegroepen. Dit zijn:

  1. Kinderen met diabetes type I.
  2. Volwassenen met diabetes type 1 die slecht zijn in te stellen en die kampen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c: >8% of >64 mmol/mol)
  3. Zwangere vrouwen met diabetes type I en II.
  4. Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.
  5. Type I-patiënten met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/of die ze zelf niet kunnen waarnemen.

Op basis van het conceptstandpunt dat nu voorligt, komen de eerste 4 groepen in aanmerking voor vergoeding van FGM.

Tweesporenaanpak

Er is een grote groep patiënten die vingerprikt voor zelfcontrole. Het is nu nog onvoldoende duidelijk voor welke van hen FGM meerwaarde heeft. Mede om deze reden is in 2017 door een speciale werkgroep binnen de Rondetafel Diabeteszorg besloten om een tweesporenaanpak te volgen. Er is eerst gekeken naar de patiëntengroepen die RTCGM als geïndiceerde zorg krijgen. FGM meet de bloedglucose op eenzelfde wijze als RTCGM. Er was hierdoor minder wetenschappelijk bewijs nodig dan voor de vingerprik-methode. Wel moet zijn aangetoond dat FGM hetzelfde meet als RTCGM en daarmee even betrouwbaar is.