Hulpmiddelenzorg: meer keuzemogelijkheid patiënt

“Zelf het leven kunnen leiden dat jij wilt”. Directeur Lea Bouwmeester van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) verwoordde het tijdens de Implementatiebijeenkomst Hulpmiddelenzorg eind november kort en kernachtig: “patiënten moeten kunnen meebeslissen welke hulpmiddelen het beste passen bij hun manier van leven”. Met de invoering van het Generieke Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de modules voor continentie, stoma en diabetes, komt deze sterk patiëntgerichte aanpak in zicht.

De foto toont een verpleegster met een kar vol met hulpmiddelen
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Maak de hulpmiddelenzorg merkbaar beter

‘Maak de hulpmiddelenzorg merkbaar beter’. Met die opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn begin 2016 patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten van hulpmiddelen samen met het ministerie en Zorginstituut Nederland aan de slag gegaan.

Het resultaat tot dusverre:

3 specifieke modules voor:

Deze zijn allemaal in 2017 ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut. Zorgverzekeraars kunnen dit gebruiken bij de zorginkoop voor 2018.

Doelmatige zorg

Het generieke kwaliteitskader en de 3 modules beschrijven aan welke (algemene) vereisten hulpmiddelenzorg moet voldoen. Voor alle vier geldt dat ze bijdragen aan goede, doelmatige zorg met goede informatievoorziening voor de patiënt. Die kan daardoor betere keuzes maken. Het Zorginstituut heeft de ontwikkeling en registratie van het kader en de modules begeleid en alle betrokken partijen ondersteuning geboden. Bij de vertaling naar de praktijk neemt kenniscentrum Vilans in 2018 de regierol over. Het Zorginstituut blijf als kennispartner betrokken. Dit is in lijn met de doelstellingen van het Zorginstituut om burgers breed te informeren over zorg en de zorg steeds verder te verbeteren.  

Betere informatievoorziening

Door de verschillende betrokken werkgroepen is de afgelopen tijd begonnen met het nemen van stappen om in de praktijk te kunnen voldoen aan de kwaliteitsvereisten. Sjaak Wijma, lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut prees tijdens de bijeenkomst de bereikte resultaten waardoor de patiënt in de toekomst “maximaal geïnformeerd wordt” Met als resultaat dat mensen vaker het hulpmiddel krijgen dat voor hen het meest geschikt is.

Digitale voorschrijftool

Bij de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk zijn inmiddels al stappen gezet. Alle partijen zetten in op een digitaliseringsslag, onder andere de ontwikkeling van een online voorschrijftool. Tijdens de bijeenkomst in november is afgesproken gezamenlijk te onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van noodzakelijke indicatoren om de kwaliteit van hulpmiddelenzorg in de toekomst te kunnen meten.

Kennisgemeenschap

Het ministerie van VWS maakte tijdens de bijeenkomst bekend samen met Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, een ‘Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg’ op te gaan richten. Die moet het delen van kennis en de samenwerking in de hulpmiddelenzorg een blijvende impuls geven.