Aanvragen subsidie anonieme e-mental health 2018

Subsidieaanvragen voor anonieme e-mental health-behandelingen kunnen vanaf vandaag tot en met 29 september 2017 worden ingediend. In totaal is er 2 miljoen euro beschikbaar voor 2018, voor organisaties voor GGZ-zorg en verslavingszorg. De regeling wordt sinds januari van dit jaar uitgevoerd door het Zorginstituut.

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden.

Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Omdat deze zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling.