Aanvragen subsidie weer mogelijk

Het is weer mogelijk subsidie aan te vragen voor projecten rond Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’. Dat is het thema van dit jaar van de Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg.

foto toont afbeelding van een transparante tent

Eerder dit jaar zijn al 28 aanvragen ingediend. Inmiddels is duidelijk dat er voldoende financiële ruimte is om nog een aantal projecten te subsidiëren. Belangstellenden kunnen dus alsnog of opnieuw een (aangepaste) aanvraag indienen.

De aanvraagtermijn loopt tot uiterlijk 1 oktober. Of korter als het subsidiegeld eerder op is. Dit wordt iedere 2 weken beoordeeld. Op de pagina over het thema van de subsidieregeling van dit jaar staat de actuele stand van zaken. Hier is ook informatie te vinden over het indienen van een aanvraag en een nadere toelichting op het thema en de voorwaarden.