Zorginstituut draagt innovatieve aanpak over aan HEAD

Process mining is een waardevolle methode om processen in de zorg te analyseren en verbeteren en daarmee kosten omlaag te brengen. Bij HEAD is deze veelbelovende aanpak in goede handen, daarom draag ik het onderwerp graag aan hen over, zodat dit zal worden opgepakt dóór en vóór de leden”, aldus Tiana van Grinsven, bestuurder van het Zorginstituut. Zij overhandigde symbolisch een rapport over process mining aan Ellen Kalkhoven, de zojuist herkozen voorzitter van HEAD, de vereniging voor financials in de zorg.

Zorginstituut draagt innovatieve aanpak over aan HEAD

Innovatie informatievoorziening

Het rapport komt voort uit een pilot van Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO), waarin een groot aantal organisaties in de zorg samenwerkt rond innovaties in de digitale informatievoorziening. Het Zorginstituut faciliteert het platform IZO. Process mining is een innovatieve manier voor analyse en verbetering van processen met gebruik van digitale gegevens die toch al worden vastgelegd. Deze worden zo gerangschikt en geanalyseerd dat ze nieuwe informatie opleveren voor processen en verantwoordingsvraagstukken.

Succesvolle pilot

In een pilot zijn het afgelopen jaar de mogelijkheden van process mining samen met zorgaanbieders verder onderzocht en geconcretiseerd. De eerste resultaten wijzen uit dat deze aanpak zeer goede mogelijkheden biedt voor zorgaanbieders voor de analyse en verbetering van hun processen. Met de procesverbetering en procesoptimalisatie kunnen de kosten van de zorgadministratie significant worden verlaagd. Door inzicht in het verloop van de processen kan ook het proces van controle en verantwoording worden vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Het wordt mogelijk te sturen en bij te sturen op afwijkingen. Dat levert ook mogelijkheden om effectief aan de slag te gaan met continuous monitoring.

Denken, doen en doorgeven

Kenmerkend voor IZO is de praktische aanpak; van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en doorgeven. In dat verband heeft IZO het afgelopen jaar het onderwerp process mining opgepakt. Het doorgeven van de opgedane inzichten aan HEAD past in deze aanpak.

Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO)

HEAD

HEAD nam het rapport in ontvangst tijdens haar jaarlijks congres. De organisatie is enthousiast over de aanpak en gaat er mee aan de slag met haar leden. Ellen Kalkhoven bedankt het team dat zich vanuit de vereniging heeft ingezet voor process mining.

HEAD - de vereniging van en voor financials in de zorg