Hulpmiddelenzorg diabetes vastgesteld

De betrokken partijen hebben de module diabetes hulpmiddelen/’consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting’ vastgesteld. De module is de eerste in een reeks. Binnenkort volgen een Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en modules voor stoma- en continentiehulpmiddelenzorg. Het Kwaliteitskader vormt de kapstok voor specifieke categorieën hulpmiddelen, zoals de 3 modules.

De vaststelling betekent dat de standaard wordt opgenomen in het wettelijk Register van het Zorginstituut.

foto toont een diabetespatiënt waarbij met een bloedglucosemeter het bloed wordt gecontroleerd door middel van een vingerprik

Doorzettingsmacht op 1 onderdeel

Op 1 onderdeel van de module diabetes zijn de betrokken partijen het onderling niet eens geworden. Het Zorginstituut is gevraagd hier een knoop over door te hakken; dit is de doorzettingsmacht van het Zorginstituut. Rond 1 augustus neemt het Zorginstituut een besluit over dit onderdeel en zal de definitieve tekst toevoegen aan de module.

Betrokken partijen

De gemaakte afspraken zijn de uitkomst van het bestuurlijk overleg hulpmiddelen tussen patiënten, zorgverleners, apothekers, medisch speciaalzaken, zorgverzekeraars, overheid en fabrikanten. Het Zorginstituut vervulde een faciliterende rol, onder andere als secretaris van de verschillende werkgroepen.

Dagelijks leven speelt mee

De afspraken in het Register maken voor iedereen inzichtelijk wat goede hulpmiddelenzorg is. Kern hierbij is dat het hulpmiddel moet passen bij de behoeften van de patiënt. Naast de fysieke beperking moet ook rekening worden gehouden met iemands dagelijks leven, zoals werk, sport en andere activiteiten. Zo zal iemand met 2 kinderen en een lichamelijk zware baan andere eisen en wensen hebben dan iemand die minder actief is. Het functioneren van de patiënt staat hiermee centraal.

Leidraad inkoop zorgverzekeraars

Het Register is openbaar en geeft aan wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede en verantwoorde zorg is. Zorgverzekeraars zullen daar bij de inkoop gebruik van maken en patiënten kunnen hun zorgverzekeraar hierop ook aanspreken.