Vimizim® ook na herbeoordeling niet in basispakket

Aanvullende data geven geen wezenlijk ander beeld van geneesmiddel Vimizim® ten opzichte van de eerder ingediende gegevens. Vimizim® is een middel dat wordt toegediend bij de behandeling van Morquio A syndroom; een zeldzame stofwisselingsziekte. Vorig jaar al werd duidelijk dat de effecten van Vimizim te gering zijn om vergoeding vanuit de basisverzekering te rechtvaardigen. In de herbeoordeling van elosulfase alfa (Vimizim®) komt het Zorginstituut nu tot dezelfde conclusie.

Alternatieve opties voor financiering

Verder adviseert het Zorginstituut opnieuw aan (demissionair) minister Schippers van VWS om Vimizim niet aan te merken als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Omdat de kans dat de behandeling kosteneffectief zal blijken te zijn gering is, is elosulfase geen veelbelovend product voor het systeem van voorwaardelijke toelating.

Wel geeft het Zorginstituut Schippers in overweging om alternatieve opties voor financiering van toepassing in een experimentele setting te onderzoeken. Bij de registratie van het product (door de EMA) is namelijk expliciet de verwachting uitgesproken dat verdere ontwikkeling van de bewijskracht van de werkzaamheid van het middel gebaat is bij gebruik van het product in de praktijk.