Denktank IZO 13 juni: 'Hoog tijd voor een nieuw perspectief'

Zorginstituut Nederland organiseert in juni de Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) met als thema 'hoog tijd voor een nieuw perspectief'

Samenwerking creëert nieuw perspectief

Bij informatievoorziening en -uitwisseling zijn veel partijen betrokken en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Samenwerking is noodzakelijk om de cliënt optimaal te bedienen met de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. Door samen te werken creëren we een nieuw perspectief op de toekomst.

Programma

Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid bij het ministerie van VWS, verzorgt de inleiding. Naast het plenaire programma kunt u workshops en een terugkoppeling van de vorige Denktank verwachten. 

Onderwerpen die aan bod komen, gaan over privacygevoelige informatie-uitwisseling in de Jeugdwet, de verlaging van administratieve lasten en de blockchaintoepassing 'Mijn Zorg Log'. 

Het volledige programma en de verschillende workshops vindt u op de website IZO. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Denktanks IZO

In de Denktank IZO brengen organisaties en experts hun kennis, expertise en ervaring in. Zij gaan aan de slag met innovatie in informatievoorziening aan de hand van een thema of voor een specifieke doelgroep.
De opbrengst van de Denktanks wordt ingezet om nieuwe producten te ontwikkelen en implementeren. Denktanks vinden twee keer per jaar plaats. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor alle Platform IZO-leden en andere belanghebbenden uit de zorgsector. Meer informatie vindt u op de website van IZO.