Duidelijkheid en overeenstemming over vergoeding behandeling spataderen uit basispakket

De diagnostiek en behandeling van spataderen behoort alleen tot het basispakket wanneer voldaan wordt aan de vergoedingsvoorwaarden waaruit de medische noodzakelijkheid blijkt. Deze voorwaarden werden tot nu toe door aanbieders en zorgverzekeraars niet altijd eenduidig geïnterpreteerd. Om hier helderheid in te brengen heeft het Zorginstituut partijen bij elkaar gebracht om overeenstemming te bereiken en afspraken te maken. Ook is vastgelegd hoe de indicatiestelling gedocumenteerd wordt.

De foto toont verdikte benen met zichtbare aderen van een vrouw die een rok draagt en op een stenen bank zit met daarnaast haar hondje
Beeld: ©Sake Elzinga | Hollandse Hoogte / Sake Elzinga

Medische noodzaak

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van significante klachten en symptomen die passen bij de veneuze ziekte: een ziekte met betrekking tot de aderen. Een diagnostische test  - een zogenaamd duplexonderzoek - waarmee de bloedstroom in de aderen wordt bekeken, moet vervolgens de medische noodzaak bevestigen.

Niet om cosmetische redenen

Wanneer behandeling gewenst is om cosmetische redenen wordt de hele behandeling, inclusief eventuele diagnostiek niet vergoed vanuit het basispakket.