Start aanvraag subsidie voor Transparantie

De aanvraagprocedure voor de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ start op 1 februari; deze subsidieregeling is voor projecten die zijn gericht op het voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg. Tot uiterlijk 31 maart kan men voorstellen bij het Zorginstituut indienen.

Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen

Voor 2017 is het thema van de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg: ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’. De regeling is bedoeld voor projecten die gaan over informatie over (mogelijke) psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen. Hierbij staat aandacht voor de behoefte van patiënten en hun naasten om een diagnose en een daar op volgend zorgtraject in te passen in hun leven centraal. Het is van belang dat er vanaf het begin van een behandeltraject aandacht is voor de mogelijke psychosociale gevolgen van die behandeling. Door hier vroegtijdig aandacht aan te besteden kunnen die gevolgen zoveel mogelijk voorkomen of beperkt worden. De subsidies voor 2017 zijn daarmee zowel gericht op bewustwording over en preventie van de mogelijke psychosociale gevolgen, als het voorzien van zorgverleners en patiënten en hun naasten van relevante informatie daarover.

Uitvoering door het Zorginstituut

Het verbeteren van de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten is een van de taken van het Zorginstituut. Op basis van deze wettelijke taken heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de uitvoering van deze subsidieregeling bij het Zorginstituut neergelegd; de regeling loopt tot 2020 en richt zich elk jaar op een specifiek thema.