CAK heeft uitvoering regelingen overgenomen

Het CAK voert sinds 1 januari 2017 de regelingen uit voor wanbetalers, onverzekerden, gemoedsbezwaarden, mensen die in het buitenland wonen en inkomen uit Nederland hebben, en onverzekerbare vreemdelingen. De informatie over deze regelingen kunt u nu vinden op de website het CAK.

Duidelijkheid voor de burger

Tot eind 2016 voerde Zorginstituut Nederland de vijf regelingen uit. De belangrijkste reden voor de overdracht van deze regelingen aan het CAK is dat de overheid de uitvoering van regelingen op het gebied van de gezondheidszorg zoveel mogelijk wil onderbrengen bij één organisatie. Dat is duidelijker voor de burger en beter voor de kwaliteit waarmee de regelingen worden uitgevoerd. Het CAK voert al een aantal van die regelingen uit, onder andere het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Overdracht wettelijk geregeld

De wet waarin de overdracht van de regelingen van het Zorginstituut aan het CAK is geregeld, is in de eerste helft van 2016 aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. De overdrachtsdatum van 1 januari 2017 is bepaald in het Koninklijk Besluit dat op 25 november 2016 in het Staatsblad is gepubliceerd.