Start verdiepingsfase Zinnige Zorg bij ademhalingsziekten voor zorgtraject Astma, COPD en OSAS

Het Zorginstituut start met onderzoek naar het verbeterpotentieel bij de zorgtrajecten rondom Astma, Chronisch Obstructieve Longziekte (COPD) en Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS). Dit staat in het rapport ‘Systematische analyse Ziekten van het ademhalingsstelsel’.

Meer aandacht voor tabaksontmoediging

In de komende periode zal het Zorginstituut in samenspraak met betrokken partijen verdiepend onderzoek uitvoeren naar de genoemde onderwerpen. Doel van deze onderzoeken is te komen tot concrete aanbevelingen voor verbetering van de patiëntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid van de zorg. Daarnaast wil het Zorginstituut, mede op verzoek van partijen, een signaal afgeven: zinnige zorg voor mensen met ziekten van het ademhalingsstelsel is slechts mogelijk als er aandacht is voor tabaksontmoediging en preventie van rookverslaving. Een samenhangend beleid over de grenzen van de gezondheidszorg heen is daarom noodzakelijk.

Zorgtrajecten met verbeterpotentieel

Het rapport Systematische analyse Ziekten van het Ademhalingsstelsel is het resultaat van de analyse van het ICD-10 gebied Ziekten van het Ademhalingsstelsel, dat het Zorginstituut in het kader van het programma Zinnige Zorg uitvoert. In dit rapport presenteert het Zorginstituut de keuze voor zorgtrajecten met verbeterpotentieel, die in samenspraak met een groot aantal belanghebbende partijen zijn vastgesteld.