Akkoord over meer en beter inzicht in de kwaliteit van zorg tegen een lagere administratieve lastendruk

Zes bij de medische specialistische zorg betrokken branchepartijen hebben dinsdag 4 oktober een overeenkomst getekend met afspraken over de methodiek en afstemming voor de aanlevering van kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland; deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsinformatie voor zorgconsumenten, de zorginkoop door zorgverzekeraars en ook de kwaliteitsverbetering bij de zorgaanbieders zelf. De partijen (FMS, NFU, NVZ, V&VN, ZKN, ZN, Patiëntenfederatie Nederland en het Zorginstituut) gaan de komende jaren gezamenlijk doorwerken aan een verdere verbetering van het verzamelen, bewerken en aanleveren van deze gegevens.

Duidelijke afspraken over aanlevering gegevens

Instellingen voor medisch specialistische zorg hebben sinds 2014 de wettelijke verplichting specifiek omschreven kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut aan te leveren. Dat gebeurt op basis van vooraf met elkaar bepaalde indicatoren; dit zijn meetbare aspecten die iets zeggen over de kwaliteit van zorg. Rondom het vastleggen van de indicatoren en de aanlevering van gegevens bestonden nog weinig officiële afspraken. Dat is nu met dit bestuurlijke akkoord, dat onder leiding van het Zorginstituut tot stand is gekomen, opgelost. Er zijn afspraken gemaakt over wie wat wanneer moet doen, de manier waarop de jaarlijkse vernieuwing van indicatoren vorm moet krijgen en het beperken van het aantal indicatoren i.v.m. de administratieve lastendruk. Petra Beusmans, manager Kwaliteitsinformatie van het Zorginstituut: “Er gebeurde al veel, maar het ontbrak nog aan duidelijke afspraken; met dit akkoord komt er focus en kunnen we met dezelfde inspanning veel meer bereiken.”

Indicatoren voor meerdere doelen gebruiken

Een belangrijk doel van de gemaakte afspraken is het geven van ruimte voor vernieuwing, terwijl tegelijkertijd de administratieve lastendruk in zorginstellingen wordt teruggedrongen. Niet alleen voor publieksinformatie over de kwaliteit van zorg (o.a. op KiesBeter), maar ook voor individuele patiëntenorganisaties en verzekeraars en interne doelen bij de zorgaanbieders worden diverse indicatoren gemeten. Nu is afgesproken om de zogeheten ‘parallelle uitvragen’ voor verschillende partijen en doeleinden tegen te gaan door alle partijen te laten putten uit de kwaliteitsgegevens die bij het Zorginstituut moeten worden aangeleverd. Petra Beusmans van het Zorginstituut: “We zijn blij met deze afspraak. Nu kunnen we met z’n allen de zelfde of soms betere resultaten boeken tegen een kleinere werkbelasting op de werkvloer. Dat is winst voor iedereen”.