Zorginstituut tekent Grant Agreement Europese Joint Action

Het Zorginstituut volgt vanaf dit jaar de Deense zusterorganisatie op als algemeen coördinator van het European network for Health Technology Assessments (EUnetHTA). Bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie tekende op 25 augustus jl. het formele samenwerkingsverband van de organisaties in 28 EU-landen; de zogenaamde Grant Agreement voor EUnetHTA Joint Action 3.

Netwerk voor Health Technology Assessments

Samen met 76 andere organisaties in Europa zet het Zorginstituut de komende vier jaar een netwerk op van HTA in Europa. De Assessments zijn vergelijkbaar met de beoordelingen, pakketadviezen en duidingen van het Zorginstituut. Er worden hiervoor in Europees verband afspraken gemaakt over wat er in deze beoordelingen getoetst wordt, zodat de rapporten in alle landen toegepast kunnen worden. Zo hoeft niet elk land individueel elke beoordeling uit te voeren en kan de kwaliteit en consistentie van deze beoordelingen in Europa vergroot worden.

Samenwerken in Europa

De gezondheidszorg is in elk Europees land anders geregeld. Als er zich een nieuw innovatief geneesmiddel of een nieuwe medische technologie aandient, gaat elk land volgens z’n eigen procedures aan de gang. Toch zijn de beoordelingen redelijk vergelijkbaar. Zo ontstond in de Europese Commissie het idee om die beoordelingen op elkaar af te stemmen, waarbij de EU-landen meer gaan samenwerken. De beoordelingen kunnen zo efficiënter en sneller verlopen, zodat een innovatief middel - met duidelijk toegevoegde waarde - voor de patiënt eerder beschikbaar kan komen.