Nieuwe Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care richt zich op kwaliteitsverbetering door samenwerking

Door intensiever regionaal samen te werken zal de nieuwe kwaliteitsstandaard voor de organisatie van intensive care (IC) de kwaliteit voor de patiënt verder verbeteren. De Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van het Zorginstituut heeft de regie op de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard overgenomen toen de betrokken veldpartijen er vorig jaar niet uitkwamen. Na vaststelling door de ACK wordt de standaard in het wettelijk Register van het Zorginstituut geplaatst.

Verbeteren en maatwerkoplossingen

Sjaak Wijma, binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteitstaken van het Zorginstituut: “Een verdeeld veld is niet goed voor de kwaliteit van de zorg. Ondanks dat ze het over veel onderwerpen eens waren, kwamen ze er uiteindelijk niet uit. We zien liever dat het veld het zelf goed regelt. Komt men er zelf niet uit, dan is het goed dat er een partij is die namens alle Nederlanders wettelijk kan doorpakken.” De gedetailleerde uitwerking van het door de veldpartijen gemaakte concept was een belangrijk struikelblok omdat deze werd ervaren als een landelijke blauwdruk met te weinig ruimte voor specifieke regionale omstandigheden. Bovendien bleek dat er juist voor die mate van detail onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing was. Daarom zette de ACK in op een kwaliteitsstandaard die samenwerken en verbeteren in de regio’s bevordert.

Aan de slag met de invoering

Als de kwaliteitsstandaard is vastgesteld, moeten de betrokken partijen snel aan de slag met de invoering ervan. Binnen de vastgestelde landelijke kaders van de kwaliteitsstandaard moeten de ziekenhuizen en de zorgverleners op de IC een nadere uitwerking geven aan de regionale samenwerking, de uitwisseling van kennis en ervaring en het samen vorm en inhoud geven aan onderwijs, opleiding en wetenschap op dit gebied. En volgend najaar moeten ze de indicatoren hebben vastgesteld waarmee ze de kwaliteit van de geleverde zorg op de IC gaan meten. Jan Kremer, voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteit: “Met deze standaard kan de IC-zorg de volgende stap nemen. Het Zorginstituut zal samen met NVIC en de andere partijen de implementatie ondersteunen. Samenwerken en samen verbeteren, daar draait het om.”