Langdurige antibioticakuur bij Lyme met niet specifieke klachten geen verzekerde zorg

Langdurige behandeling met antibiotica bij Lyme-patiënten met persisterende niet specifieke klachten is niet effectief. Deze behandeling maakt daarom geen onderdeel uit van het basispakket. De relevante wetenschappelijke beroepsverenigingen zijn het eens met dit standpunt.

Post-treatment Lyme disease syndrome

Zorginstituut Nederland neemt in het rapport ‘Post-treatment Lyme disease syndrome’ (PTLDS) een standpunt in ten aanzien van langdurige behandeling met antibiotica bij eerder voor de ziekte van Lyme conform de richtlijnen behandelde patiënten met persisterende (aanhoudende) niet-specifieke klachten.

Geen effect, geen onderdeel basispakket

Langdurige behandeling met antibiotica bij PTLDS, zoals die wordt uitgevoerd door het Borreliose Centrum te Augsburg (BCA), voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk, en is daarmee geen verzekerde zorg. Uit onderzoek in opdracht van de Gezondheidsraad blijkt dat voor de langdurige behandeling bij patiënten met PTLDS de kwaliteit van het bewijs laag tot zeer laag is. Ook uit de eerste resultaten van de zogenaamde PLEASE-studie blijkt zelfs dat langdurige antibiotica-behandeling geen effect laat zien in vergelijking met een placebo.

Lyme

De ziekte van Lyme (Lyme Borreliose) wordt veroorzaakt door de Borrelia-bacterie en overgedragen door teken. Als de bacterie op de mens wordt overgedragen kan deze ziek worden. Ongeveer 20% van de teken draagt de bacterie bij zich. Niet iedere beet van een besmette teek leidt tot de ziekte van Lyme. De kans op verschijnselen van de ziekte van Lyme bij een willekeurige tekenbeet is ongeveer 3%.