Internationale samenwerking bij beoordeling van nieuwe geneesmiddelen

Publicatie CVZ-rapport eerste concrete stap.

Samenwerking met European Network of Health Technology Assessment

Elke dag worden er nieuwe methoden en technieken ontwikkeld die de zorg verbeteren, ziektes voorkomen of behandelen. Voordat deze nieuwe technieken in de praktijk gebruikt kunnen worden, moeten de voordelen en de kosteneffectiviteit bewezen worden. Deze worden door autoriteiten vastgelegd in beleidsrapporten. Op dit moment stelt elk land in Europa voor dezelfde nieuwe technologie een eigen rapport op. Internationale samenwerking op dit gebied kan tot efficiency leiden.

Gezamenlijk beoordelen van nieuwe farmaceutische en /of medische interventies

Het is voor het European Network of Health Technology Assessment (EUnetHTA) duidelijk dat hier tijd en geld te winnen is. Het CVZ maakt deel uit van dit netwerk dat de samenwerking en kennisdeling op het gebied van health technology assessment (HTA ) faciliteert. CVZ is trekker van de EUnetHTA work package 5. Hierin wordt geëxperimenteerd met het in korte tijd gezamenlijk beoordelen van nieuwe farmaceutische en /of medische interventies. Met deze snelle Relative Effectiveness Assessments (REA’s) wordt dubbel werk voorkomen en hebben diverse nationale pakketbeheerders snel toegang tot deze informatie. Onlangs is de eerste REA van een geneesmiddelen gepubliceerd. CVZ adviseur Wim Goettsch, projectleider van WP5: "We zijn trots op de publicatie van deze pilotbeoordeling. Het markeert een belangrijke stap naar meer samenwerking en kennisdeling tussen de HTA agentschappen in Europa."

Zostavax

Het eerste REA-rapport gaat over Zostavax, voor preventie van herpes zoster en postherpetische neuralgie bij patiënten boven de 50 jaar. CVZ was eerste auteur, met de Italiaanse Universiteit A. Gemelli als coauteur en met medewerking van partners uit België, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Spanje, Malta en Italië. Alle Europese lidstaten kunnen de Zostavax beoordeling nu gebruiken voor het faciliteren van hun eigen besluitvorming.