Geneesmiddel nalmefene (Selincro) bij alcoholafhankelijkheid in basispakket

Het CVZ adviseert minister Schippers van VWS om het geneesmiddel nalmefene (Selincro) deel te laten uitmaken van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Nalmefene is bedoeld voor de reductie van alcoholafhankelijkheid bij patiënten met een hoog risico op drankgebruik (Drinking Risk Level, DRL).

Combinatie met psychosociale ondersteuning

In de praktijk moet er gemiddeld één tablet in de twee dagen gebruikt worden. Bij een behandeling met het middel gedurende drie tot 6 maanden, in combinatie met psychosociale ondersteuning, leidt gebruik van nalmefene tot een bescheiden, maar (klinisch) relevante vermindering van de alcoholconsumptie. Zowel de mate van reductie in het alcoholgebruik als de aard en ernst van de bijwerkingen die zich voordoen bij behandeling met nalmefene zijn vergelijkbaar bij behandeling met bestaande middelen. Deze conclusie is gebaseerd op een indirecte vergelijking tussen de resultaten van placebo-gecontroleerd onderzoek met nalmefene en de resultaten van een review.

Reductie alcoholconsumptie

Op basis van de resultaten op de primaire uitkomstmaten ‘reductie zware drinkdagen’ (HDD’s) en totale alcoholconsumptie’ blijkt dat nalmefene de alcoholconsumptie bij patiënten met alcoholafhankelijkheid significant vermindert. Ten opzichte van placebo heeft nalmefene een aanvullend behandeleffect dat zich vertaalt in een reductie van ongeveer twee HDD’s per vier weken en een reductie in totale alcoholconsumptie van 1 standaardglas per dag.