Symposium Best Practices in de langdurende zorg: "Andere kijk op kwaliteit"

Het Kwaliteitsinstituut streeft ernaar een verbindende factor te zijn in de gezondheidszorg. Om hieraan invulling te geven voor de langdurende zorg biedt het Kwaliteitsinstituut zorgverbeteraars uit alle hoeken van het zorgveld een kennisplatform waar zij hun visies en inzichten met elkaar kunnen delen.

Ontwikkelingen langdurende zorg

Op het moment staat de care hoog op de agenda van VWS en is er een duidelijke roep om richtlijnen voor de langdurende zorg. Een veel gehoord geluid is dat de care ‘achterloopt’ bij de cure wat betreft transparantie en richtlijnontwikkeling. Tegelijkertijd is er vanuit de care de vraag om meer aandacht voor de eigenheid van de sector. In de care gaat het vooral om de relatie tussen cliënt en professional: daar speelt zich af waar het werkelijk om gaat in de zorg.

Een ander veel gehoord onderwerp in de politiek zijn de zorgkosten. De zorgkosten stijgen en op vele fronten wordt gezocht naar hoe deze kosten te beheersen. Voorop staat dat we in Nederland gaan voor kwalitatief goede en doelmatige zorg. Er is geen plaats meer voor overbodige zorg en maatregelen zorgen voor krimp in de AWBZ. Dit alles maakt dat de kwetsbaarheid van de langdurende zorg toeneemt.

Het Kwaliteitsinstituut nodigt u daarom uit voor het symposium van de projectgroep Best Practices in de langdurende zorg.

Waar

CVZ - Eekholt 4 te Diemen (op loopafstand van station Diemen-Zuid, parkeergelegenheid aanwezig)

Wanneer

7 mei 2013

Tijd

13.00–18:00 uur

Meer informatie?

Diverse sprekers met verschillende achtergronden zullen in kleinere groepen praten over verschillende thema's. Specifieke informatie over de sprekers en hun invulling vindt u in het Programma Best Practices in de Langdurende Zorg.