Vaste combinatie Paracetamol-Codeïne niet langer vergoeden

Middelen met de vaste combinatie Paracetamol-Codeïne moeten niet langer vergoed worden vanuit het basispakket. De werkzaamheid van het toevoegen van codeïne aan paracetamol is niet aangetoond en het gebruik van vaste combinaties bij pijnstilling wordt in het Farmacotherapeutisch Kompas ontraden. Dit schrijft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in het ‘Uitstroomadvies Paracetamol-Codeïne’ aan minister Schippers van VWS.

Combinatiepreparaten

Door het verzekerde pakket stringenter te beheren, wil het CVZ verouderde behandelmethoden, die niet (langer) als (kosten-)effectief worden aangemerkt uit het basispakket verwijderen. Paracetamol-Codeïne werkt waarschijnlijk niet beter dan Paracetamol alleen, maar in de praktijk wordt het combinatiepreparaat nog wel regelmatig voorgeschreven. Hierbij komen de kosten ten laste van de Zorgverzekeringswet, die vorig jaar zo’n 14,4 miljoen euro bedroegen. Wanneer de minister van VWS er toe besluit de combinatiepreparaten uit het basispakket te halen, zullen in de praktijk wellicht de individuele of andere middelen - die wel vergoed blijven – vaker toegediend worden. Daarom zal het CVZ dat monitoren.

Pijnbestrijding met afzonderlijke middelen

Bij pijnbestrijding moet de individuele patiënt worden behandeld met de voor die patiënt meest geschikte pijnstillers in de juiste dosering. Daarom wordt het gebruik van vaste combinaties bij pijnbehandeling ontraden. Door het gebruik van een combinatiepreparaat (zoals Paracetamol-Codeïne) kan een arts niet vaststellen wat voor een individuele patiënt de juiste dosering is. Vaak wordt bij gebruik van een vaste combinatie eenvoudig de dosis van het combinatiepreparaat verdubbeld als het niet of onvoldoende werkt, terwijl het juist dan beter zou zijn de dosering van een van de afzonderlijke middelen te verhogen.