Voorwaardelijk toegelaten geneesmiddelen

Zoals alle zorg moeten ook geneesmiddelen voldoende (kosten)effectief zijn om deel uit te kunnen maken van het basispakket. Bepaalde veelbelovende specialistische geneesmiddelen waarvan de (kosten)effectiviteit nog onvoldoende vaststaat, kunnen door de minister echter ook voorwaardelijk worden toegelaten.

Nader onderzoek voorwaarde

Naar aanleiding van de conceptadviezen over de geneesmiddelen bij de ziekten van Pompe en Fabry krijgt het CVZ regelmatig de vraag over welke andere geneesmiddelen het CVZ nog advies gaat uitbrengen. De geneesmiddelen bij de ziekten van Pompe en Fabry vallen in de categorie voorwaardelijk toegelaten geneesmiddelen. Dit zijn middelen die de minister tijdelijk heeft toegelaten tot het basispakket op voorwaarde dat nader onderzoek plaatsvindt. Het CVZ moet na vier jaar advies uitbrengen over de definitieve toelating.

Langer dan vier jaar

Vanwege de complexiteit en de zorgvuldigheid van de beoordelingen kan het advies over de definitieve toelating langer op zich laten wachten dan vier jaar. Voor komende adviezen geldt bovendien dat zij nog beïnvloed kunnen worden door de politieke besluitvorming rond de CVZ-adviezen over de middelen bij de ziekten van Pompe en Fabry.