CVZ kwartiermaker Kwaliteitsinstituut

Bert Boer, waarnemend voorzitter van het CVZ, wordt kwartiermaker van het Kwaliteitsinstituut voor de zorg.

Impact op kwaliteit van zorg

Het ministerie van VWS heeft het CVZ onlangs verzocht om maatregelen te treffen voor de integratie van het Kwaliteitsinstituut in het CVZ. Het instituut gaat zich onder meer bezighouden met het ondersteunen van het veld bij de implementatie van professionele standaarden, innovaties en best practices. Volgens Boer gaat het ‘om een ambitieus project met een grote impact op de kwaliteit van zorg in Nederland’. Naast de nieuwe taken blijft het CVZ ook het pakketbeheer en de regelingen voor bijzondere groepen uitvoeren. Het kwaliteitsinstituut moet per 1 januari 2013 functioneren.