25 juni HTAi Annual Meeting 2022

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Jaarbeurs Utrecht

Jaarbeursplein 1
Utrecht

Zorginstituut Nederland is local host organisation van de Health Technology Assessment international (HTAi)  Annual Meeting 2022. Dit is de grootse en meest vooraanstaande internationale conferentie op het gebied van de evaluatie van gezondheidstechnologie, oftewel HTA. HTA is het proces waarmee de medische, economische en ethische waarde van gezondheidstechnologie wordt bepaald. De uitkomsten worden gebruikt  om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en deze betaalbaar en toegankelijk te houden.

Op de conferentie komen meer dan 1000 onderzoekers, beleidsmakers, research and development-professionals, zorgverleners en patiënten(vertegenwoordigers) uit de hele wereld samen. Zij delen inzichten en best practices op het gebied van HTA.

Hoofdthema

Het hoofdthema van de conferentie is dit jaar: 'Lifecycle approach: coming together to make it happen'. Er is een steeds grotere noodzaak om de waarde en effectiviteit van een gezondheidstechnologie niet eenmalig te bepalen, maar gedurende de hele levenscyclus in de gaten te houden. Onder andere omdat indicaties verschuiven, technologische verbeteringen plaatsvinden of innovaties de technologie achterhaald maken. Centraal op de conferentie staat dit jaar daarom de zoektocht naar een meer cyclische benadering van de evaluatie van medicijnen, apparaten en andere gezondheidstechnologieën. Dit noemen we ook wel cyclisch pakketbeheer.

Cyclisch pakketbeheer en Passende zorg 

Het thema cyclisch pakketbeheer raakt het hart van het werk van het Zorginstituut en is nauw verbonden met het streven naar Passende zorg. Passende zorg is een (nieuwe) manier van samenwerken die ervoor zorgt dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt, zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt georganiseerd en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan. Een meer cyclische benadering van pakketbeheer kan deze transitie versnellen door het pakket aan verzekerde zorg passender te maken.

Voor wie?

Onderzoekers aan universiteiten en kennisinstellingen, research and development-professionals, zorgverleners en hun koepels, beleidsmakers van betrokken ministeries, patiënten(vertegenwoordigers), partnerinstellingen en onderzoeksbureaus zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Onderwerpen

Naast het hoofdthema zijn er 3 subthema’s waaraan de conferentie (extra) aandacht geeft:

  • Een levenscyclusbenadering toepassen in HTA. Welke consequenties heeft dit voor het stellen van prioriteiten en de (internationale) samenwerking?
  • Publiek vertrouwen in (en rondom) de besluitvorming in de gezondheidszorg. Hoe draagt een levenscyclusbenadering van HTA bij aan de legitimiteit, relevantie en het vertrouwen van het publiek in de besluitvorming in de gezondheidszorg?
  • Samenwerking binnen HTA. Hoe realiseren we echte samenwerking tussen regulators, HTA-instanties en behandelaren? 

Activiteiten Zorginstituut Nederland

Op en rondom de conferentie organiseert Zorginstituut Nederland verschillende activiteiten. Zodra hier mee over bekend is, plaatsen wij de informatie over deze activiteiten op deze pagina.

Informatie

Meer informatie over de HTAi Annual Meeting 2022 vindt u op de website van de conferentie van HTAi. U kunt ook de hashtag #HTAi2022Utrecht volgen. Of volg HTAi via:

Aanmelden

Meld u nu aan via de website van de HTAi Annual Meeting.