12 januari Informatiebijeenkomsten subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Online

Na inschrijving ontvangt u een Webex-link voor deelname.

Dinsdag 12 januari 2021
Ochtendsessie: 09:30 - 11:30 uur (vol)
Middagsessie: 12:00 - 14:00 uur (vol)

Donderdag 14 januari 2021
Ochtendsessie: 09:30 - 11:30 uur
Middagsessie: 12:00 - 14:00 uur

De succesvolle subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van de zorg’ krijgt in 2021 een vervolg onder een andere naam. De regeling heet vanaf 1 januari 2021: ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Hebt u een projectvoorstel waarmee u in aanmerking wilt komen voor subsidie? Kom dan naar een van de 4 informatiebijeenkomsten!

U kunt zich voor 1 daarvan opgeven via de groene button. Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers per bijeenkomst. U kunt 1 voorkeur opgeven, die wij zoveel mogelijk proberen te honeren. Uiterlijk 5 werkdagen voor de informatiebijeenkomst ontvangt u de Webex-link voor deelname.

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’ is vanaf maandag 4 januari 2021 open voor het indienen van projectvoorstellen. De aanvraagperiode loopt tot en met woensdag 31 maart 2021. Op de informatiebijeenkomsten geven wij toelichting op de projectcriteria uit de subsidieregeling toe en op het aanvraag- en beoordelingsproces. Deelnemers krijgen alle ruimte om vragen te stellen.

Thema 2021: Samen beslissen met kwetsbare ouderen

De regeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ krijgt 5 jaargangen (2021-2025) en sluit aan bij het programma ‘Uitkomstgerichte zorg’. In 2021 ondersteunen we met de subsidieregeling projecten die het gebruik van uitkomstinformatie bevorderen bij het samen beslissen met kwetsbare ouderen over (persoonsgerichte) zorg. Daarnaast richten de projecten zich op een samenwerking van in ieder geval de eerste- en de tweede- en/of derdelijns curatieve zorg, waarbij het initiatief voor de activiteiten uit de eerste lijn komt. Bij uitkomstgerichte of persoonsgerichte zorg vormen de wensen, behoeften en mogelijkheden van de zorgvrager (en diens naasten) het uitgangspunt om samen te kunnen beslissen over welke zorg en ondersteuning benodigd is. Uitkomstinformatie kan behulpzaam zijn bij dat gesprek.

Krijg inzicht in alle projectcriteria

Tijdens de informatiebijeenkomsten op 12 en 14 januari 2021 informeren we deelnemers niet alleen over de inhoudelijke projectcriteria om voor subsidiëring in aanmerking te komen. We geven ook toelichting op de projectcriteria van de regeling, die bevorderen dat projecten structureel worden ingebed en zo ingericht dat resultaten breed zijn te delen.

Verbeteren toegankelijkheid en kwaliteit van zorg

Tussen 2016 en eind 2019 zijn al meer dan 40 projecten gestart waarbij patiëntenorganisaties en zorgverleners nauw samenwerken bij de ontwikkeling en het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen beslissen. Al deze projecten hebben subsidie ontvangen van Zorginstituut Nederland (via de regeling ‘Transparantie’), met als doel actief de ontwikkeling, inzet en het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen beslissen te bevorderen. Daarmee verbeteren we samen de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.

Vragen?

Hebt u vragen over de informatiebijeenkomsten? Mail dan naar samenbeslissen2021@zinl.nl.

Inschrijven

Per bijeenkomst kunnen maximaal 30 deelnemers inschrijven. Wacht dus niet te lang. Inschrijven doet u via de groene button.