12 maart Consultatiebijeenkomst Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (versie 3.0)

Activiteitendata
-
Zorginstituut Nederland

Willem Dudokhof 1
1112 ZA  Diemen

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert Zorginstituut Nederland een consultatiebijeenkomst over het nieuwe ‘Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (versie 3.0)’. Deze bijeenkomst volgt op de openbare schriftelijk consultatie, die loopt van 23 januari tot en met 19 februari 2020. In de bijeenkomst willen we met partijen in gesprek gaan over aandachtspunten die uit de consultatie naar voren zijn gekomen.

Aanmelden uiterlijk 28 februari 2020

Wilt u deelnemen aan de consultatiebijeenkomst? Schrijf dan nu in via het aanmeldformulier. Per organisatie kunnen maximaal 2 personen zich aanmelden. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 28 februari 2020.

Documenten

Via deze link vindt u het concept van het Toetsingskader en het bijbehorende consultatiedocument.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Hiervoor kunt u contact opnemen met Berend Mosk via Toetsingskader@zinl.nl of 06 - 26 30 21 50.