13 november Informatiebijeenkomst voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zorginstituut Nederland, Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen

Max. aantal deelnemers bereikt, aanmelden niet meer mogelijk

In incidentele gevallen komt het voor dat het Zorginstituut een geneesmiddel moet beoordelen dat veelbelovend is, maar waarvoor nog te weinig bewijs is verzameld om te kunnen voldoen aan het pakketcriterium effectiviteit. Omdat het vaak gaat om geneesmiddelen voor ernstige, vaak zeldzame aandoeningen waarvoor geen goede behandeling bestaat, is het maatschappelijk gezien wenselijk dat patiënten onder bepaalde voorwaarden toch al toegang krijgen tot dit soort medicijnen. Vandaar de nieuwe voorwaardelijke toelating. Farmaceutische bedrijven die registratiehouder zijn van een weesgeneesmiddel, conditional of exceptional, kunnen een aanvraag doen voor voorwaardelijke toelating.

De foto toont een hand met blauwe handschoen, die een bakje met medicijnen vasthoudt
©Hollandse Hoogte/ANP

Alle ins en outs van het nieuwe beleid op een rij

De bijeenkomst op woensdag 13 november is bedoeld voor farmaceutische bedrijven en koepelorganisaties van medisch specialisten, patiëntenverenigingen en Zorgverzekeraars Nederland. Deelnemers krijgen informatie over het nieuwe beleid en over de voorwaarden en procedure bij het doen van een aanvraag. Er wordt voldoende tijd ingeruimd voor het stellen van vragen. We sluiten af met een netwerkborrel. Het precieze programma wordt u een week voor de bijeenkomst per mail toegestuurd.

Aanmelden niet meer mogelijk

Wegens het grote aantal aanmeldingen is het helaas niet meer mogelijk om voor deze bijeenkomst in te schrijven.