31 oktober Denktank IZO: Wat zie ik aan de horizon?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
CORPUS Congres centre - Oegstgeest

Welke impact hebben huidige ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning op jou en op zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere organisaties? Op de Denktank IZO van 31 oktober 2019 willen we graag samen met jou de toekomst verkennen.

IZO Denktank - Wat zie ik aan de horizon?

Uitdagingen voor de toekomst

In het ‘Toekomstbeeld IZO 2020’ is 8 jaar geleden in beeld gebracht hoe informatie de klanten, zorgverleners en instanties zou kunnen verbinden. Met als doel: duidelijkheid voor cliënten en minder administratieve lasten voor alle partijen die bij hun zorg betrokken zijn.
Dit beeld is in de afgelopen 8 jaar steeds concreter geworden. De technische systeemwereld van toen is nu op veel terreinen doorgedrongen tot de leefwereld van mensen. Als meer mensen en partijen beschikken over informatie, welke veranderingen brengt dat dan met zich mee? Op de drempel van 2020 willen we iedereen daarom uitnodigen om mee te doen, denken en praten over wat er is veranderd. En over de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

De burger staat centraal op de Denktank IZO

Deze zomer hebben mensen in heel Nederland hun ervaringen met ons gedeeld over de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Deelnemers gaven ons zicht op problemen die zich nu voordoen, bijvoorbeeld het gebrek aan overzicht op hun eigen gezondheidsgegevens. Ook gaven de deelnemers ons een eerste aanzet voor oplossingen. Met de rechtstreekse inbreng uit deze burgerbijeenkomsten willen we veranderingen in gang zetten waarop mensen echt zitten te wachten

Thematafels

Tijdens de Denktank op 31 oktober gaan we samen werken aan uitdagingen die we hebben meegekregen uit de burgerbijeenkomsten. Je werkt met elkaar aan praktische oplossingen voor de opgave uit het Toekomstbeeld 2020. We maken gebruik van ervaringen van burgers en van best practices uit het zorgveld.

Tijdens de Denktank op 31 oktober gaan we samen werken aan uitdagingen die we hebben meegekregen uit de burgerbijeenkomsten. Je werkt met elkaar aan praktische oplossingen voor de opgave uit het Toekomstbeeld 2020. We maken gebruik van ervaringen van burgers en van best practices uit het zorgveld.

Vragen waar wij onder andere samen mee aan de slag zullen gaan:

  • Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) geeft burgers inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens. Wat betekent de veranderende rol van burgers als zij zo’n omgeving krijgen?
  • Waar moet rekening mee gehouden worden wanneer ict-systemen zorgbreed ingezet worden door burgers zelf?
  • Welke positie geven we e-healthtoepassingen in het zorgproces?

Opbrengst: een concrete actielijst

Op 31 oktober ga jij samen met de ruim 100 andere deelnemers onder begeleiding van dagvoorzitter Hans Oosterkamp aan de slag om over de IZO-horizon heen te stappen. Aan het einde van de dag gaan wij samen oogsten en een actielijst voor het zorgveld en IZO opstellen.

Programma

09.30 uur     Inloop en ontvangst
10.00 uur Opening
10.15 uur  Sandra van Heukelom-Verhage
10.45 uur Thematafels
12.30 uur Lunch
13.30 uur Plenaire dialoog
14.30 uur Richard van Hooijdonk
15.30 uur  Afsluiting en borrel

Sprekers

Sandra van Heukelom-Verhage

Sandra van Heukelom-Verhage (advocaat en partner bij Pels Rijcken) begeleidt (semi-) overheden en bedrijven al jaren intensief bij complexe vraagstukken om technologische innovaties juridisch mogelijk te maken, zoals blockchain, smart contracts en big data-toepassingen. Sandra staat bekend om haar heldere, conceptuele visie bij het implementeren van nieuwe, innovatieve ontwikkelingen binnen organisaties. In haar verhaal vertelt ze waarom het goed is om alle stakeholders, zelfs juristen, zo vroeg mogelijk te betrekken in het innovatieproces.

Richard van Hooijdonk

Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst zonder grenzen. Hij deelt niet alleen zijn visie, maar kijkt ook kritisch naar de toekomstige, drastische veranderingen in de zorg. Welke gevolgen hebben die voor jou en jouw organisatie?

Voor wie is de Denktank IZO interessant?

Gedreven professionals in de zorg met oog voor innovaties: zorgprofessionals, bestuurders van zorgorganisaties, softwareleveranciers, ambtenaren, kwaliteitsmedewerkers én burgers.
Wil je meer weten over wat wij in de voorbereiding doen en hoe wij hierover denken? Lees dan ons visiedocument: Met elkaar in gesprek over de toekomst.

Aanmelden

Meld je nu aan voor de Denktank IZO. Na jouw inschrijving ontvang je een bevestigings-e-mail met informatie over het programma, de route naar de locatie van de bijeenkomst.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Denktank IZO? Kijk dan op www.istandaarden.nl/izo/denktank, daar staan ook verslagen van de eerdere bijeenkomsten Via infoizo@zinl.nl beantwoorden we al je vragen over de Denktank.