14 juni Dialoogbijeenkomst Kwaliteitsraad: Goede of beschikbare zorg? De spanning tussen landelijke kwaliteitseisen en de gevolgen voor de zorg in de regio

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Stadion De Galgenwaard, Utrecht

Stadion De Galgenwaard
Herculesplein 341
3584 AA Utrecht

Onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras, gaan zorgprofessionals, patiënten, lokale bestuurders, burgers en beleidsmakers met elkaar in gesprek over:

Goede of beschikbare zorg?
De landelijke kwaliteitseisen en de gevolgen voor de toegankelijkheid van zorg in de regio

Deze dialoogbijeenkomst wordt georganiseerd door de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.

Spanningsveld kwaliteit - toegankelijkheid

Landelijke kwaliteitsstandaarden bevatten vaak volumenormen en eisen op het gebied van personeel en beschikbaarheid van functies. Dit is bijvoorbeeld het geval bij geboortezorg, spoedzorg, intensieve zorg en oncologie.
Dit kwaliteitsbeleid leidt in veel gevallen tot concentratie van complexe zorg in (supra-)regionale centra. Concentratie van zorg kan bredere gevolgen hebben voor het zorgaanbod. Vooral in dunbevolkte, maar ook in dichtbevolkte regio’s kan de beschikbaarheid van sommige vormen van zorg in gevaar komen. Dit zorgt voor spanning tussen landelijke kwaliteitseisen en toegankelijkheid van zorg in regionale context.
 
Deze spanning staat ook in de belangstelling van de politiek.
Minister Bruins heeft, na aandringen van de Tweede Kamer, het Zorginstituut gevraagd om bij het Kwaliteitskader Spoedzorg aandacht te besteden aan de balans tussen kwaliteit en toegankelijkheid. Dit vraagt om een visie over hoe we om moeten gaan met deze spanning.

Doelgroep

De dialoogbijeenkomst is primair bedoeld voor:

  • Zorgprofessionals in de breedste zin van het woord
  • Beleidsmedewerkers die werkzaam zijn in de zorg of overheid
  • Bestuurders van ziekenhuizen

Maar ook als u anderszins vanuit uw professie, of als burger geïnteresseerd bent (regionale) zorg, kunt u zich inschrijven voor deelname.

Programma Kwaliteitsraad 14 juni 2019

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden.