13 juni Mini-symposium blockchain in de zorg, AVG en governance

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zorginstituut Nederland

Willem Dudokhof 1*
1112 ZA Diemen

Ons oude bezoekadres was:
Eekholt 4
1112 XH Diemen

De locatie van ons kantoorgebouw is niet gewijzigd. Alleen ons adres is per 7 januari 2019 gewijzigd. Het kan zijn dat u in uw navigatie nog ons oude adres (Eekholt 4) moet intypen.

Kijk voor de bereikbaarheid van ons gebouw op de pagina 'Contact'.

Beleidsmedewerkers, bestuurders en informatiemanagers in de zorg en overheid zijn van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst waar resultaten van 2 onderzoeken naar blockchain in de zorg bekend worden gemaakt. U kunt zich tot 6 juni aanmelden.

Blockchain

Blockchain in de zorg

Zorginstituut Nederland onderzoekt of en hoe nieuwe technologieën, zoals blockchain, toepasbaar zijn in de zorg. Daarmee beogen we de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te bevorderen, zodat elke burger toegang houdt tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten.

De onderzoeksresultaten die met u gedeeld worden op de bijeenkomst, bieden nieuwe inzichten en concrete handvatten om blockchain in de zorg toe te passen op organisatorisch (governance) en juridisch (AVG) gebied.

Vraagstukken

Wat zijn, binnen de wettelijke kaders, de randvoorwaarden van de AVG waarbinnen blockchain in de zorg kan worden ingezet? Hoe kan daar concreet aan worden voldaan? En… hoe kan en moet governance worden ingeregeld voor verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg?

Dat zijn vraagstukken die Pels Rijcken, Ledger Leopard en Berenschot in opdracht van Zorginstituut Nederland hebben onderzocht. Op een inspirerende manier nemen de onderzoekers u mee in de onderzoeksresultaten rond de thema’s AVG en governance. U hebt volop gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Aanleiding en achtergrond

Om blockchain in de zorg op grote schaal te gebruiken is een compleet beeld nodig, vooral van de juridische, organisatorische, maatschappelijke en technische randvoorwaarden waaronder blockchain van waarde kan zijn voor de zorg.

Vanuit deze vraag heeft het Zorginstituut al verschillende activiteiten uitgevoerd – zoals de casus van Geertje en Appie en de praktijkproef met het prototype Mijn Zorg Log. Daarnaast worden onderwerpen verkend, zoals in de 2 onderzoeken:

  • Organisatorisch: hoe kan en moet governance kan worden ingeregeld voor verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg?
  • Juridisch: kan blockchain worden ingezet in de zorg, rekening houdend met de wettelijke kaders en randvoorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en zo ja: hoe?

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers, bestuurders, en informatiemanagers in de zorg en of overheid. U kunt zich tot 6 juni inschrijven op de pagina 'Mini-symposium blockchain'.

Meer informatie

Hebt u vragen over het mini-symposium? Neemt u dan contact op via e-mail met Tara Knegt (tknegt@zinl.nl).