23 oktober Regiobijeenkomsten - De volgende stap in administratieve lastenverlichting

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
7 plaatsen in Nederland

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland organiseren dit najaar 7 regiobijeenkomsten over het verminderen van administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders met de informatiestandaarden voor de Wmo en de Jeugdwet.

Op de bijeenkomsten informeren we u over de release iWmo en iJw 2.3 in 2019. Ook gaan medewerkers van gemeenten en aanbieders en specialisten van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland en samen in gesprek over wat zij kunnen doen om administratieve lasten in het sociaal domein te beperken.

Doelgroep

De doelgroep voor deze bijeenkomsten zijn medewerkers van gemeenten en aanbieders die betrokken zijn bij de in- of verkoop van zorg, het contractbeheer, de zorgadministratie, het informatiemanagement en/of de financiƫle verantwoording.

Inhoud

De bijeenkomsten gaan in op de release van iWmo en iJw in 2019 en de impact ervan op de administratieve processen bij zorgaanbieders en gemeenten. Daarnaast licht het Ketenbureau i-Sociaal Domein de Werkagenda voor de komende jaren toe en wordt verslag gedaan van onderzoek naar administratieprotocollen. Het programma is verdeeld in een ochtend- en een middagprogramma. U kunt een dagdeel of de hele dag bijwonen.

Ochtendprogramma: Plenaire informatie over iWmo en iJw 2.3

In de ochtend licht het Zorginstituut de nieuwe release 2.3 toe die per 1 april 2019 van kracht wordt. De volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat zijn de kenmerken van de 2.3-releases en verschillen met iWmo en iJw 2.2?
  • Welke impact heeft de nieuwe release op uw administratieve processen?
  • Hoe gaat u om met de implementatie, migratie en conversie?

Doel: samen een handreiking opstellen

Specialisten van Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein gaan met u in gesprek over het implementatie-, migratie- en conversieproces. Op basis van input die we ontvangen tijdens de 7 bijeenkomsten stelt het Zorginstituut een handreiking op voor de overstap van release 2.2 naar release 2.3.

Middagprogramma: Twee parallelsessies

Parallelsessie 1

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein presenteert de Werkagenda 2018 - 2019. Welke activiteiten en resultaten kunt u verwachten? Ook hoort u de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van administratieprotocollen door gemeenten en zorgaanbieders. Het Ketenbureau onderzoekt in welke mate de verschillende administratieprotocollen aansluiten op de uitvoeringsvarianten voor Wmo en Jeugdwet.

Parallelsessie 2

Financiƫle verantwoording en het jaarrekeningproces met zo weinig mogelijk administratieve lasten.

Locaties en data

  • Roermond: dinsdag 23 oktober 2018 - Aanmelden
  • Eindhoven: vrijdag 26 oktober 2018 - Aanmelden
  • Zwolle: dinsdag 30 oktober 2018 - Aanmelden
  • Rotterdam: donderdag 1 november 2018 - Aanmelden
  • Arnhem: donderdag 8 november 2018 - Aanmelden
  • Volendam: dinsdag 13 november 2018 - Aanmelden
  • Utrecht: dinsdag 15 november 2018 - Aanmelden