19 januari Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Het Oude Magazijn, Soesterweg 310 te Amersfoort

In Nederland zijn er ruim 600.000 mensen met COPD en dit aantal neemt toe. Jaarlijks worden 30.000 mensen in Nederland opgenomen in het ziekenhuis voor een COPD longaanval. In totaal gaat het om circa 200.000 ziekenhuisopnamedagen en heropnamen komen veel voor. Longaanvallen veroorzaken veel leed, sterfte en hoge zorgkosten. Tijdens de conferentie ‘Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten’ komen zorgverleners, beleidsmakers, zorgverzekeraars, wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit het hele land samen om de nieuwste kennis en ervaringen uit te wisselen, gericht op het verminderen van ziekenhuisopnamen voor COPD longaanvallen.

Keynote spreker

De Long Alliantie Nederland (LAN) en Zorginstituut Nederland organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met Expertisecentrum Healthwise van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Keynote spreker is Kris Vanhaecht, Professor Kwaliteit en Patiëntveiligheid bij het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid van de KU Leuven, secretaris-generaal van de European Pathway Association, en leider van het Belgisch-Nederlandse Netwerk Klinische Paden. U kunt tijdens de conferentie kennismaken met pilotregio’s die ervaring hebben met het LAN “Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname” en lokale initiatieven om te komen tot minder COPD ziekenhuisopnamen, uit onder andere Nijkerk, Arnhem, Nijmegen, West Brabant, Friesland en de Zaanstreek. Daarnaast geven zorgverzekeraars, overheden en patiëntenorganisaties hun visie op dit onderwerp.

Tussenstand Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten

In 2014 is de Long Alliantie Nederland (LAN) met het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) gestart. Samen met de netwerkpartners zijn binnen dit vijfjarige programma SMART geformuleerde doelen gesteld, gericht op betere en meer doelmatige longzorg. Doel 1 binnen het NACL is het reduceren van het aantal ziekenhuisopnamedagen van COPD-patiënten met 25%. Het streven is dat op den duur alle regio’s in Nederland hiervoor een gerichte aanpak hebben. Vanuit het belang van de patiënt en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de (long)zorg.

Inmiddels zijn we over de helft van het NACL; een goed moment om stil te staan bij de stappen die zijn gezet en die nog gezet moeten worden. Wat heeft het programma tot nu toe opgeleverd? Wat en wie is er nog voor nodig om het aantal opnamedagen van COPD-patiënten terug te schroeven? Welke nieuwe inzichten en initiatieven van de netwerkpartners kunnen er aan bijdragen om deze wens werkelijkheid te maken voor het einde van het NACL (2019)? Tijdens de conferentie krijgt u antwoorden op deze en andere vragen.

Voor wie?

Deze werkconferentie is bedoeld voor zorgverleners uit ziekenhuizen, eerstelijn en thuiszorg, innovatieadviseurs, zorginkopers en zorgverkopers, medewerkers van zorgverzekeraars en (landelijke en lokale) overheden, patiënten(vertegenwoordigers), beleidsmakers en onderzoekers.

Programma

 • 09.00 – 09.30 Inloop en ontvangst met koffie     
 • 09.30 – 09.50 Opening door Prof.dr.ir. Kees Ahaus        
  Plenaire presentaties     
 • 09.50 – 10.30 Prof.dr. Kris Vanhaecht (professor kwaliteit en patiëntveiligheid, KU Leuven) - COPD zorgpaden als complexe interventie voor naleving van richtlijnen en reductie van heropnamen: resultaten van een Europese studie
 • 10.30 – 10.50 Prof. dr. Huib Kerstjens (hoofd longziekten UMCG) - Landelijk transmuraal zorgpad COPD
 • 10.50 – 11.15 Koffie     
 • 11.15 – 12.15 Plenaire presentaties – LAN initiatieven 
  Erny Korsmit, BSc (adviseur anderhalvelijnszorg Bravis ziekenhuis) - Zorgpad COPD in West-Brabant: het belang van het management
  Els Fikkers, M ANP (verpleegkundig specialist Rijnstate) - Zorgpad Arnhem: het belang van het Dag 2 gesprek met patiënt en mantelzorger
  Kitty de Jong, BSc (innovatie adviseur bij Evean) - Zorgpad in  Zaanstreek-Waterland: het belang van de zorgcoördinator en contactmoment week 1
 • 12.15 – 13.00 Plenaire presentaties – maatschappelijk belang    
  Drs. Hans Paalvast (programma manager Zinnige Zorg, Zorginstituut Nederland) - Visie van het Zorginstituut op minder opnamedagen COPD
  Drs. Laura Steentjes (beleidsmedewerker curatieve zorg bij Ministerie van VWS) - Macro perspectief gezondheidszorg Ministerie van VWS
  Verzekeraar (tba) - Investeren in reductie van opnamedagen: het perspectief van een zorgverzekeraar
  Hendrien Witte (directeur Longfonds patiëntenorganisatie) - Wat is voor patiënten van belang bij het zorgpad?
 • 13.00 – 14.00 Lunch     
 • 14.00 – 15.00 Plenaire presentaties - initiatieven buiten LAN    
  Dr. Alex van ’t Hul (programmadirecteur COPD-net) - COPD-Net Nijmegen: waarde van e-health/diagnostisch zorgpad
  Drs. Jan van der Maten (longarts MCL) - Het Friese project: waarde van thuiscoaching
  Drs. ir. Jurriaan Propper (directeur OptiMedis Nederland) - Longzorg Nijkerk o.b.v. shared savings: eerste resultaten
 • 15.00 – 15.20 Koffie    
 • 15.20 – 15.35 Plenaire presentatie    
  Drs. Bart Noort (promovendus RUG) - Inventarisatie lopende (zorgpad) projecten in Nederland
 • 15.35 – 16.50 Interactieve discussie aan de hand van stellingen    
  Moderatoren: prof.dr.ir. Kees Ahaus & prof.dr. Huib Kerstjens
 • 16.50 – 17.00 Afsluiting    
 • 17.00 – 18.00 Borrel  

Het programma is ook te vinden in de pdf 'Programma Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopname dagen voor COPD-patiënten'.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op de website van Expertisecentrum Healthwise van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).