28 november Invitational werkconferentie Toekomstscenario’s patiëntervaringen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Jaarbeurs, Utrecht

Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht

Zorginstituut Nederland organiseert in samenwerking met het NIVEL een invitational werkconferentie op dinsdag 28 november over Toekomstscenario’s voor het meten en gebruiken van patiëntervaringen. Uitgenodigd zijn professionals betrokken bij het meten en gebruiken van patiëntervaringen en patiënt gerapporteerde uitkomsten. Doel van de conferentie is om vast te stellen welke ontwikkelingen bepalend zijn om patiëntervaringen en patiënt gerapporteerde uitkomsten met succes te kunnen meten en gebruiken. Door het selecteren en prioriteren van deze ontwikkelingen wordt duidelijk uit welke bouwstenen de toekomstscenario’s patiëntervaringen dienen te worden opgebouwd.

Voor wie?

Om zo veel mogelijk kennis op te halen en te delen over het meten van patiëntervaringen en patiënt gerapporteerde uitkomsten, is de doelgroep voor deze conferentie vrij breed. Beleidsmakers, koepelorganisaties van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, verpleegkundigen, vertegenwoordigers van ziekenhuizen of medisch specialistische klinieken,  maar ook gegevensmakelaars, registratiespecialisten, meetbureaus, individuele zorgverleners, patiëntenorganisaties en vertegenwoordigers van verpleeg- en verzorgingshuizen of GGZ-instellingen.

Het programma

Centraal tijdens deze werksessie staat het onderzoeksrapport ‘ Op weg naar toekomstscenario’s voor het meten en gebruiken van patiëntervaringen’. Het rapport schetst ontwikkelingen en de huidige stand van zaken in het meten en gebruiken van patiëntervaringen. Dit rapport wordt vooraf (begin november) verspreid. Op 28 november wordt in sessies met elkaar gewerkt om vast te stellen welke ontwikkelingen aangemerkt kunnen worden als bouwsteen of ‘ingrediënt’ voor toekomstscenario’s voor het meten van patiëntervaringen. Een mogelijk ingrediënt is bijvoorbeeld het digitaal verzamelen van gegevens.

Achtergrond

Het meten van patiëntervaringen of patiënt gerapporteerde uitkomsten draagt bij aan het meten van de kwaliteit van zorg. De informatie die door middel van metingen wordt verkregen, kan worden ingezet voor verschillende doelen, zoals individuele zorgverlening, kwaliteitsverbetering, keuze-informatie (voor een zorgaanbieder) en zorginkoop. Bij het selecteren van de ingrediënten ligt tijdens de werkconferentie (en ook in het rapport) de focus op 5 thema’s die bij de totstandkoming van toekomstscenario’s centraal staan:

  • Regie: hoe overheid en partijen richting geven in de zorg.
  •  Ontwikkelingen rondom type vragenlijsten en methoden om patiëntervaringen te meten.
  • Visie op kwaliteit van zorg en kwaliteitsinformatie.
  • Dataverzameling en data infrastructuur.
  • Gebruik van data.

Informatie & Aanmelden

De bijeenkomst vindt op dinsdag 28 november 2017 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het programma duurt van 13.00 tot 16.30 uur. Na afloop van de werksessie is er een netwerkborrel.

Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze bijeenkomst.