Afbakening hulpmiddelenzorg en geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden - deel 2

In het ‘afbakeningsrapport deel 2’ heeft het Zorginstituut gekeken naar de afbakening van de hulpmiddelenzorg en de geneeskundige zorg.

Wijzigingen in bekostiging en vergoedingen

Het Zorginstituut is tot de conclusie gekomen dat bij een aantal hulpmiddelen die onder ‘hulpmiddelenzorg’ vielen, er eigenlijk sprake is van medisch-specialistische zorg. Het betreft de hulpmiddelen voor thuisdialyse, de insulinepomp en in een deel van de gevallen de voedingspomp. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de thuisdialyse-apparatuur met ingang van 1 januari 2014 onder de medisch-specialistische zorg valt.

Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de knip in de aanspraak en bekostiging als een hulpmiddel bestaat uit een ‘hoofdunit’ en ‘toebehoren’. Uitgangspunt is dat de ‘toebehoren’ vallen onder dezelfde te verzekeren prestatie als de ‘hoofdunit’. Bijvoorbeeld: de vacuümpomp (de ‘hoofdunit’) en de verbruiksartikelen zoals foamverbanden, opvangbekers, slangetjes en folie (het ‘toebehoren’).

Ook legt het Zorginstituut in dit rapport uit wat wordt bedoeld met 'achterwachtfunctie of spoedeisende zorg', en is het stroomschema uit het rapport van 2009 aangescherpt.