Schoonhouden van de woonruimte

Schone woonruimte is nodig voor goede zorg en is belangrijk om te kunnen functioneren.

Wlz-zorg in een instelling

Bij verblijf in een instelling zorgt de instelling voor het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde. Onder woonruimte van de verzekerde wordt verstaan zowel de ruimte die de verzekerde exclusief gebruikt als de gemeenschappelijke ruimtes die de verzekerde deelt met andere verzekerden. De instelling mag de verzekerde die daartoe in staat is, vragen om mee te helpen, maar mag dit niet verplicht stellen.

Bij Wlz-zorg thuis (de leveringsvormen vpt, mpt en pgb )

Als een verzekerde kiest voor een volledig pakket thuis (vpt) dan zorgt de instelling die de zorg levert ook voor het schoonhouden van de woonruimte.

Kiest een verzekerde voor een modulair pakket thuis (mpt) dan kunnen verzekerde en/of mantelzorger(s) zorgen voor het schoonhouden. Wanneer een verzekerde ondersteuning nodig heeft bij het huishouden, dan kan het schoonhouden van de woonruimte een taak zijn van een zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan ook andere huishoudelijke taken doen.

Een persoonsgebonden budget (pgb) mag besteed worden aan het schoonhouden van de woonruimte en aan huishoudelijke hulp.

Kijk voor meer informatie op de pagina Leveringsvormen (instelling, vpt, mpt en pgb).

Schoonhouden van de woonruimte wordt ‘huishoudelijke hulp’

Voor het functioneren van een huishouden is meer nodig dan alleen het schoonhouden van de woonruimte. De bedoeling is dat andere huishoudelijke taken, zoals het klaarmaken van maaltijden, het doen van de was en strijken, ook volgens de Wlz-regelgeving mogelijk worden. De Wlz moet daarvoor worden aangepast.

Deze wijziging zal in ieder geval voor verzekerden die Wlz-zorg krijgen in de vorm van mpt en/ of pgb van toepassing worden. Of deze wijziging ook gaat gelden voor verzekerden met een vpt en voor verzekerden die in een instelling verblijven, is nog niet bekend. Het is mogelijk dat de wetgever onderscheid gaat maken tussen de verschillende leveringsvormen.

Zorgkantoren houden nu al rekening met deze wijziging. Verzekerden met een mpt en/ of een pgb mogen de zorg en/ of hun pgb al gebruiken voor huishoudelijke hulp.

Regelgeving

Schoonhouden van de woonruimte staat beschreven in artikel 3.1.1, lid 1 onderdeel a, onder 2° van de Wet langdurige zorg.