Onvrijwillige opname

Soms wordt iemand tegen zijn uitdrukkelijke wens opgenomen in een Wlz-instelling. Dat kan alleen op grond van een besluit van een burgemeester of met een rechterlijke machtiging. Bij mensen met een verstandelijke handicap of een psychogeriatrische aandoening komt het regelmatig voor dat zij kun wil niet kenbaar kunnen maken. Dan kan het CIZ een besluit over onvrijwillige opname nemen.

Rechtsbescherming

De Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen biedt rechtsbescherming aan de verzekerde.

Kijk voor meer informatie over onvrijwillige opname op de website Informatiepunt dwang in de zorg.