Onvrijwillige opname

Soms wordt iemand tegen zijn uitdrukkelijke wens opgenomen in een Wlz-instelling. Dat kan alleen op grond van een besluit van een burgemeester of met een rechterlijke machtiging. Bij mensen met een verstandelijke handicap of een psychogeriatrische aandoening komt het regelmatig voor dat zij hun wil niet kenbaar kunnen maken. Dan kan het CIZ een besluit over onvrijwillige opname nemen.

Rechtsbescherming

Tot 1 januari 2020 bood de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen rechtsbescherming aan de verzekerde. Vanaf 2020 geldt de Wet verplichte ggz in de psychiatrie en de Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Het doel is om de rechtspositie van de cliƫnt bij onvrijwillige zorg te versterken en borgen. Ook is er meer aandacht voor persoonsgerichte zorg. Van onvrijwillige zorg mag alleen sprake zijn als het niet anders kan.

Het Informatiepunt dwang in de zorg geeft informatie over de nieuwe regels rond dwang in de zorg. Het Zorginstituut zal zo spoedig mogelijk de informatie op deze pagina hierop aanpassen.