Wlz-geschil: Grondslag psychiatrische aandoening of beperking en toegang tot de Wlz

De grondslagen zoals genoemd in artikel 3.2.1. van de Wet langdurige zorg moeten op zichzelf leiden tot een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Omdat psychiatrie niet als grondslag in artikel 3.2.1 is genoemd, heeft de verzekerde – ondanks zijn ernstige behoefte aan zorg- geen toegang tot Wlz-verblijf. De verzekerde kan alleen een beroep doen op de Wmo voor zorg en begeleiding van psychiatrische patiënten en op de Zvw voor zorg en verpleging die verband houden met zijn somatische en lichamelijke beperkingen.