Verzekerden met problemen bij het plassen (urinelozing) of ontlasting (defecatie) kunnen in aanmerking komen voor hulpmiddelen.

Katheters

Als een verzekerde in aanmerking komt voor een katheter, dan kan de katheter geleverd worden met de nodige toebehoren. Voorbeelden van toebehoren zijn: glijvloeistof, blaasvloeistof, urine-opvangzakken, hulpstukken voor bevestiging van de zakken aan het bed of been. Een verzekerde kan, zo nodig, ook in aanmerking komen voor plascondooms (condoomkatheter).

Incontinentie-absorptiemateriaal

De volgende producten vallen onder incontinentie-absorptiemateriaal en kunnen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen:

 • wegwerpluiers en luierbroeken voor incontinentie
 • wasbare inlegluiers en luierbroeken voor incontinentie
 • anaaltampons en anaalpluggen
 • netbroekjes

Kinderen tot 3 jaar komen nooit in aanmerking voor vergoeding van incontinentieverbanden, omdat niet zindelijk zijn op die leeftijd normaal is.

Inlegluiers en luierbroeken

Verzekerden van 5 jaar en ouder kunnen voor wegwerp inlegluiers of wasbare inlegluiers en luierbroeken in aanmerking komen:

 • Als ontlastingsproblemen langer dan 2 weken bestaan of als de urineproblemen langer bestaan dan 2 maanden.
 • Als ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining bij urineproblemen zolang de therapie duurt.
 • Bij ziektebeelden waarvan duidelijk is dat incontinentie niet vanzelf geneest of als duidelijk is dat bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet zullen helpen.

Kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen alleen in aanmerking komen voor wegwerp inlegluiers of wasbare inlegluiers en luierbroeken als sprake is van een niet-natuurlijke (niet-fysiologische) vorm van incontinentie.

Een verzekerde komt niet in aanmerking voor wegwerp inlegluiers of wasbare inlegluiers en luierbroeken als alleen ’s nachts sprake is van incontinentie (enuresis nocturna).

Beschermende onderleggers

Een verzekerde kan alleen voor een beschermende onderlegger in aanmerking komen als door het verlies van bloed, ontstekingsvocht, vocht, urine of ontlasting zulke hygiënische problemen ontstaan, dat deze alleen door het gebruik van een beschermende onderlegger opgelost kunnen worden (bijzondere individuele zorgvraag).

De volgende hulpmiddelen worden niet uit het basispakket vergoed:

 • schoonmaak- en geurmiddelen
 • huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten
 • plaswekkers voor de behandeling van nachtelijk bedplassen (enuresis nocturna)
 • kleding, met uitzondering van netbroekjes
 • een incontinentiematras

Dit is geregeld in artikel 2.11, lid 3 van de Regeling zorgverzekering.

Spoelapparatuur

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor spoelapparatuur als hij ernstige problemen heeft met de ontlasting. Deze problemen moeten komen door anatomische of functionele afwijkingen aan de darm, de anus of van de zenuwvoorziening daarvan. Ook de nodige toebehoren die bij de spoelapparatuur horen, komen dan voor vergoeding in aanmerking.

Stomavoorzieningen

Stomavoorzieningen zijn onder meer:

 • Systemen om op een stoma te bevestigen voor de opvang van ontlasting en urine, bestaande uit opvangzakjes en kleefplaten. Hier horen ook de benodigde hulp- en verbindingsstukken bij, zoals gordels om de stomazakjes te bevestigen, opvulmaterialen, reinigingsgaasjes, wegwerpzakjes, spoelapparatuur met toebehoren, stomapluggen, stomapleisters en indikmiddelen;
 • Noodzakelijke huidbeschermende middelen;
 • Afdekpleisters en katheters bestemd voor een blijvende stoma.

Breukbanden

Een verzekerde met een stoma die een parastomale hernia heeft, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een breukband. Bij tijdelijk gebruik kan een breukband onder de geneeskundige zorg  vallen. De vergoeding loopt dan via het ziekenhuis.

Eigen risico

De bovengenoemde hulpmiddelen kunnen ten laste komen van het verplicht eigen risico.

Regelgeving

Bovenstaande aanspraak is uitgewerkt in de volgende wetsartikelen: