Verzekerden met een wond of een huidprobleem kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor verbandschoenen en/of allergeenvrije schoenen vanuit de basisverzekering.
Verzekerden met een aandoening of stoornis die het bewegen bemoeilijken kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor orthopedische schoenen vanuit de basisverzekering.

Verbandschoenen

Een verbandschoen wordt tijdelijk ingezet voor een snelle mobilisatie zolang er nog geen definitieve schoen beschikbaar is. Een verzekerde kan recht hebben op een verbandschoen in de volgende gevallen:

  • bij huiddefecten, huidzweren en sensibiliteits-/circulatiestoornissen aan de voet;
  • in de herstelperiode na een gedeeltelijke amputatie;
  • bij beschadiging aan de voet door een verwonding of operatieve ingreep.

Inlegzolen vallen niet onder de verbandschoenen en komen voor eigen rekening van de verzekerde.

Bij een complexe wond of een hoog risico daarop kan een verzekerde recht hebben op andere verbandhulpmiddelen. Lees meer op de op pagina 'Verbandhulpmiddelen'.

Allergeenvrije schoenen

Een verzekerde kan recht hebben op allergeenvrije schoenen als hij lijdt aan een door de huisarts vastgestelde allergie en als allergeenvrije confectieschoenen niet goed genoeg zijn (volstaan). Het moet gaan om volledig op maat gemaakte schoenen.

Steeds meer fabrikanten van schoenen houden er bij de productie rekening mee dat bepaalde stoffen allergische reacties kunnen veroorzaken. Daarom vermijden zij het gebruik van deze stoffen. Deze schoenen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering en komen voor eigen rekening van de verzekerde.

Orthopedische schoenen

Een verzekerde kan recht hebben op orthopedische schoenen als hij een aandoening of stoornis heeft die het bewegen bemoeilijkt.
Een verzekerde kan recht hebben op orthopedische schoenen en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen. De confectieschoenen zelf komen voor eigen rekening van de verzekerde.

Op de pagina 'Bewegingshulpmiddelen' staat meer informatie over hulpmiddelen bij beperkingen in het bewegen.

Eigen bijdrage

Voor de aanschaf van allergeenvrije schoenen en orthopedische schoenen geldt een eigen bijdrage. Voor 2018 is deze eigen bijdrage € 138 per paar. Voor kinderen tot 16 jaar is de eigen bijdrage € 69 per paar.

Eigen risico

De bovengenoemde hulpmiddelen vallen onder het verplichte eigen risico.

Regelgeving

Bovenstaande aanspraak is uitgewerkt in de volgende wetsartikelen: