Ketenafspraken afbakening verpleging tussen Wlz en Zvw (brief VWS)

Naar aanleiding van het standpunt van het Zorginstituut in 2015 over de afbakening van verpleging binnen de Wlz en de Zvw laat de staatssecretaris van VWS weten dat een zorgvuldige invoering in 2016 nog niet mogelijk is. Daarom zal vooralsnog de situatie worden gehandhaafd van vóór de hervorming van de langdurige zorg.