Een verzekerde kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor prothesen voor ledematen, borstprothesen, stemprothesen, pruiken (haarwerken), hulpmiddelen ter vervanging van de oogbol en gezichtshulpmiddelen.

Prothesen

Prothesen zijn uitwendige hulpmiddelen die een afwezig of niet volledig ontwikkeld (deficiënt) lichaamsdeel geheel of gedeeltelijk vervangen. Bij het bekijken wat voor soort prothese (standaard of een prothese in speciale uitvoering) de verzekerde nodig heeft, spelen de individuele omstandigheden van de verzekerde een belangrijke rol. Te denken valt aan het activiteitenniveau en de deelname aan het maatschappelijk verkeer.

De volgende typen prothesen kunnen worden verstrekt:

  • noodprothese (tijdelijke prothese);
  • definitieve of functionele prothese;
  • sierprothese.

Prothesen voor ledematen

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor:

  • een prothese voor schouder, arm of hand, al dan niet bekrachtigd (aansturing door middel van een externe krachtbron). Bij een bekrachtigde schouderprothese, armprothese of handprothese horen ook de oplaadinrichting en batterijen;
  • een prothese voor been of voet.

Noodzakelijke toebehoren bij een prothese, zoals algemeen gangbare hulpstukken, aanzetstukken en (elastische) stompkousen, komen ook voor vergoeding in aanmerking.

Borstprothesen

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor een standaard borstprothese voor uitwendige toepassing als sprake is bij een geheel of bijna geheel ontbrekende borstklier. Bijvoorbeeld na operatieve verwijdering van de borstklier. Is dit type prothese niet geschikt, dan heeft de verzekerde recht op een maatprothese.

De aanschaf van een bh (bustehouder) voor het dragen van een borstprothese wordt niet vergoed. Dit zijn kosten van normaal gebruik . Ook plakpleisters en hechtstrips bij een borstprothese komen voor eigen rekening van de verzekerde.

Stemprothesen

Verzekerden zonder stembanden (stembandlozen) of verzekerden bij wie de stembanden niet meer functioneren, kunnen in aanmerkingen komen voor een stemprothese, eventueel in combinatie met een spraakversterker.
Als een stemprothese wordt geplaatst in het ziekenhuis, valt het hulpmiddel onder de geneeskundige zorg (medisch specialistische zorg). De vergoeding loopt dan via het ziekenhuis. lees meer op de pagina 'Medisch specialistische zorg'.

Pruiken

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor een pruik (haarwerk) uit de basisverzekering bij gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid die het gevolg is van een medische aandoening of een medische behandeling. Lees meer op de pagina 'Pruiken'.

Hulpmiddelen ter vervanging van de oogbol

Als een oog geen functie meer heeft of ontbreekt, heeft een verzekerde recht op hulpmiddelen die het uiterlijk van het oog corrigeren of reproduceren. De verzekerde heeft dan recht op de vergoeding van:

  • een volledige oogprothese als de oogbol ontbreekt;
  • een schaalprothese; oogprothesen die over een ernstig misvorm oog worden geplaatst. Verdraagt een verzekerde de schaalprothese niet, dan kan een scleralens worden aangemeten;
  • scleralenzen met ingekleurde iris of pupil zonder visuscorrectie.

Scleralenzen met visuscorrectie kunnen onder de vergoedingsregeling voor lenzen vallen. Lees meer op de pagina 'Visuele hulpmiddelen'.

Gezichtsprothesen

Een verzekerde kan recht hebben op afzonderlijk gemaakte prothesen om het gezicht te bedekken of een gedeelte daarvan, zoals neus en oorschelpen.
Hulpmiddelen die nodig zijn om de gelaatsprothese te bevestigen worden ook vergoed.

Gebitsprothesen

Kunstgebitten (uitneembare gebitsprothese) vallen onder de aanspraken voor tandarts. Lees meer op de pagina 'Tandarts en mondzorg'.

Reserve prothese

De mogelijkheid bestaat dat een verzekerde in aanmerking komt voor een reserve-exemplaar van een prothese. Als een verzekerde zonder prothese ernstig wordt belemmerd in zijn normale bezigheden en te verwachten is dat de verzekerde zijn prothese regelmatig geruime tijd zal moeten missen in verband met noodzakelijk onderhoud of reparatie dan kan een reserve-exemplaar voor vergoeding in aanmerking komen. De zorgverzekeraar beoordeelt of de verzekerde op een reserve exemplaar is aangewezen.

Eigen risico

De bovengenoemde hulpmiddelen kunnen vallen onder het verplicht eigen risico.

Regelgeving

Bovenstaande aanspraak is uitgewerkt in de volgende wetsartikelen: