Op Medicijnkosten maakt het Zorginstituut duidelijk welke geneesmiddelen van de apotheek tot het basispakket behoren. Ook in de zorgpolis staat globaal welke medicijnen worden vergoed. Bij twijfel kan de zorgverzekeraar uitsluitsel geven. Een verzekerde heeft altijd een verplicht eigen risico en moet soms zelf (bij-) betalen voor medicijnen.

Vergoeding van medicijnen

Of een geneesmiddel dat een verzekerde bij de apotheek haalt, ook deel uitmaakt van het basispakket is in veel gevallen terug te vinden op Medicijnkosten. Op die website is ook de volgende informatie te vinden:

  • Of er eventueel andere voorwaarden zijn, die gelden voor vergoeding van het medicijn.
  • Of een verzekerde zelf moet bijbetalen.
  • Of er een geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed (in plaats van gedeeltelijk).

Niet vergoed

Niet alle geneesmiddelen worden vergoed. Onder meer de volgende geneesmiddelen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed:

  • Geneesmiddelen die door de minister zijn uitgesloten.
  • Geneesmiddelen voor onderzoek.
  • Geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan niet vergoede geregistreerde geneesmiddelen.
  • Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen.

Preferentiebeleid

Soms vergoed een zorgverzekeraar niet alle soorten en merken die er van een bepaald type geneesmiddel bestaan. Bijvoorbeeld bij cholesterolverlagers of maagzuurremmers. Preferentiebeleid (voorkeursbeleid) wil zeggen dat er bij de zorgverzekeraar een voorkeur is voor geneesmiddelen met een gunstiger prijs binnen een bepaalde geneesmiddelcategorie. Dit geldt vooral wanneer er meerdere fabrikanten of aanbieders zijn van een identiek geneesmiddel, de zogenaamde generieke geneesmiddelen, die vaak lager geprijsd zijn dan het origineel. Het beleid van de meeste zorgverzekeraars is dan ook om het voor hen goedkoopste soort van een geneesmiddel aan te wijzen voor een bepaalde periode als preferent (voorkeurs-)middel en ook alleen dat middel te vergoeden vanuit de basisverzekering. Dit staat ook vermeld in de zorgpolis van de verzekerde.

Bijbetalen

Bepaalde geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof worden geclusterd als zij onderling vervangbaar zijn. Voor een cluster wordt dan een vergoedingslimiet vastgesteld. Als de prijs van een geneesmiddel in dat cluster hoger is dan het vergoedingslimiet, dan moet het verschil door de verzekerde betaald worden.