Tarieventabel 2018 Persoonsgebonden budget (pgb) Wlz - functies en klassen

De jaarbedragen in deze tabel moet u gebruiken bij het invullen van het budgetplan voor het aanvragen van een pgb-Wlz bij uw zorgkantoor. Deze tabel is alleen van toepassing als het pgb-Wlz wordt gebaseerd op een indicatiebesluit met functies en klassen.