In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geregeld dat een zorginstelling een laagdrempelige klachtprocedure moet hebben. Naast de verzekerde kunnen ook naasten of vertegenwoordigers van de verzekerde een klacht indienen.

Procedure gericht op een bevredigende oplossing

Een belangrijk onderdeel van de wet is dat er een onafhankelijk persoon is, die de klager bijstaat. De klachtenprocedure is allereerst erop gericht dat de klager en de instelling tot een voor beiden bevredigende oplossing komen. Als dat niet lukt, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.