Verzekerden kunnen aanspraak maken op een (gedeeltelijke) vergoeding van hulpmiddelen. In de basisverzekering is opgenomen welke hulpmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen en bij welke indicaties.

Aanschaffing van en bijdragen voor hulpmiddelen

De zorgpolis geeft aan waar en onder welke voorwaarden een bepaald hulpmiddel verkrijgbaar is. Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage of krijgt een hij een maximale vergoeding.

Afbakening hulpmiddelenzorg

Het is voor partijen niet altijd duidelijk of de kosten van een hulpmiddel ten laste komen van het ziekenhuis (‘medisch-specialistische zorg’) of dat het hulpmiddel apart door de zorgverzekeraar wordt vergoed (‘hulpmiddelenzorg’).

In 2009 heeft het Zorginstituut daarom verduidelijkt wanneer een hulpmiddel onderdeel is van de ‘medisch-specialistische zorg’ en wanneer het om ‘hulpmiddelenzorg’ gaat. Ofwel, wanneer de kosten van een hulpmiddel ten laste van het ziekenhuis (het DBC) komen en wanneer de zorgverzekeraar het hulpmiddel apart moet vergoeden (hulpmiddelenzorg). Dit standpunt is verder uitgewerkt in 2012.

Er is een stroomschema om de afbakening te verduidelijken.