Brochure: Zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening

Deze brochure is geschreven voor mensen die een psychische aandoening hebben én voor hun familieleden, eventuele begeleiders en anderen in hun omgeving.
Welke instantie regelt de zorg en de ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening? Welke instantie betaalt deze zorg? Deze brochure geeft antwoord op onder andere deze vragen. De informatie die we geven, kan belangrijk zijn om te bepalen waar iemand met een psychische aandoening moet aankloppen voor het regelen en financieren van zorg en ondersteuning.

4 wetten, 3 loketten

De zorg en ondersteuning waar mensen met psychische aandoeningen behoefte aan hebben, is geregeld in 4 wetten. Dit betekent dat mensen – afhankelijk van hun persoonlijke situatie – te maken kunnen hebben met een of meerdere van de volgende loketten:

  • de gemeente: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • de zorgverzekeraar: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • het zorgkantoor: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze partijen verlenen zelf de zorg niet, maar zijn verantwoordelijk voor het regelen en financieren daarvan. Zij maken afspraken met aanbieders van zorg en betalen hen.

Deze publicatie is een samenvatting van de handreiking 'De wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis'.