Literatuuronderzoek naar werkzame elementen van GLI-plus voor personen met extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR++)

Het Zorginstituut heeft het RIVM in 2020 verzocht een onderzoek uit te voeren naar de werkzame elementen in een gecombineerde leefstijlinterventie-plus (GLI-plus) voor de behandeling van obesitas bij volwassenen met een extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR++). Het doel van het onderzoek was om een antwoord te geven op de vraag of én hoe de GLI-plus zich onderscheidt van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en wat daar dan de werkzame bestanddelen van zijn.

Het onderzoek geeft aan dat het niet mogelijk is om over alle werkzame elementen van een GLI-plus onderbouwde generaliseerbare uitspraken te doen. Op dit moment zijn er geen GLI-plus-programma's. De vraag of de GLI-plus onder verzekerde zorg valt, is dus nu ook niet aan de orde. De 'gewone' GLI wordt wel vergoed uit het basispakket. Meer informatie hierover is te vinden in: