Pakketadvies gesuperviseerde oefentherapie bij COPD

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport om oefentherapie bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) vanaf de eerste behandeling te vergoeden uit het basispakket. Dit geldt alleen voor patiënten met matig ernstige tot zeer ernstige COPD. De oefentherapie moet onder supervisie staan van een fysiotherapeut of oefentherapeut.

Reactie van de minister op het advies

De minister voor Medische Zorg heeft besloten om vanaf 1 januari 2019 oefentherapie bij COPD te vergoeden vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.