De Wlz voorziet in een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling en het vervoer naar en vanaf de locatie waar de verzekerde wordt behandeld. Deze zorg is bestemd voor verzekerden zonder Wlz-indicatie. De subsidieregeling is bedoeld voor financiering van extramurale behandeling van verzekerden met een somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening en/of een lichamelijke handicap en van meerderjarige verzekerden met een verstandelijke handicap.

De inhoud van behandeling

De inhoud van behandeling is gelijk aan behandeling voor verzekerden met een Wlz-indicatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Behandeling.

Subsidie aan zorgkantoren

Het Zorginstituut verleent subsidie aan de zorgkantoren, waarna zorgkantoren vergoedingen geven aan de zorgaanbieders. Het Zorginstituut heeft de zorgkantoren op 19 november 2014 geïnformeerd over de contouren van de subsidieregeling.