Extramurale behandeling (Wlz)

De Wlz voorziet in een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling en het vervoer naar en vanaf de locatie waar de verzekerde wordt behandeld.

Voor wie?

Deze zorg is bestemd voor verzekerden zonder Wlz-indicatie. De subsidieregeling is bedoeld voor financiering van extramurale behandeling van verzekerden met een somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening en/of een lichamelijke handicap en van meerderjarige verzekerden met een verstandelijke handicap.

Extramurale behandeling wordt ook wel geneeskundige zorg voor specifieke patiƫntgroepen (gzsp) genoemd. Dit is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. De zorgvraag is veelzijdig en kan liggen op het somatische, het psychische en/of op het gedragsmatige.

Inhoud van de behandeling

De inhoud van behandeling is gelijk aan behandeling voor verzekerden met een Wlz-indicatie. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Behandeling'.

Per 1 januari 2020 wordt een deel van de zorg, namelijk de zorg (monodisciplinaire prestaties) van de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De overige prestaties (dagbehandeling en zorg van gedragswetenschappers en paramedici) blijven voor 2020 in de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Deze zorg wordt in 2021 overgeheveld naar de Zvw.